Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Impacts of offshore companies on the Czech economy
Written by (author): Ing. Kristýna Karlíková
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Dopady existence offshore společností na českou ekonomiku
Summary:Diplomová práce se zabývá problematikou offshore společností a daňových rájů. Cílem této práce je stanovit dopad offshore společností na českou ekonomiku. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část je literární rešerší, ve které je vymezena problematika offshore společností a s nimi souvisejícími pojmy. Druhá část popisuje praktický příklad využití mezinárodního daňového plánování skrze offshore společnosti při vyplácení podílů na zisku. Na základě praktického příkladu jsou představeny návrhy a doporučení pro předcházení a boj s daňovými ráji.
Key words:Offshore společnosti, daňové ráje, mezinárodní daňové plánování, vyhýbání se daňové povinnosti, daňový únik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..