Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Impact of BEPS on Tax Planning of Companies in the Czech Republic
Written by (author): Ing. Eva Hromková
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Lucie Mištová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Dopady BEPS na daňové plánování společností v ČR
Summary:Diplomová práce se zabývá iniciativou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a to akčním plánem Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Cílem této diplomové práce je kvantifikace dopadů vybraných opatření BEPS do základů daně českých společností. Práce je rozdělena na literární přehled a praktickou část. V rámci literárního přehledu jsou definovány důležité pojmy z oblasti mezinárodního zdanění a je zde představen akční plán BEPS i směrnice Anti Tax Avoidance Directive (ATAD). V praktické části jsou vybraná opatření BEPS aplikována na modelové příklady a je kvantifikován dopad na základ daně českých společností v situaci před a po zavedení konkrétních opatření. Výsledkem modelových příkladů je zvýšení základu daně a daňové povinnosti českých společností v situaci po zavedení vybraných opatření BEPS. Opatření BEPS aplikovaná na české společnosti v této práci představují negativní vliv na jejich daňové plánování.
Key words:daňová povinnost, Daňové plánování, vyhýbání se daňové povinnosti, Anti Tax Avoidance Directive, Base Erosion and Profit Shifting

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..