Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Comparison of taxation of personal income tax in ČR and USA
Written by (author): Bc. Radek Šarman
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v České republice a Spojených státech amerických
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá komparací daňové zátěže rodin žijících v ČR a USA za předpokladu, že příjmy ze závislé činnosti jsou jejich jediné příjmy. Všechny částky jsou podle legislativy platné v roce 2019. V teoretické části je čtenář seznámen se základními pojmy, jež je nutné znát pro správné pochopení daňových systémů zemí. Následně jsou popsány jednotlivé daňové systémy a konkrétně zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Pro každou zemi je pak charakterizován systém fungování sociálního a zdravotního pojištění. Praktická část je poté věnována výpočtu daňového zatížení modelových rodin.
Key words:daňový systém, daň z příjmů fyzických osob, USA, ČR, příjmy ze závislé činnosti, daňová zátěž

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..