Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Cryptocurrency trading and taxation
Written by (author): Bc. Veronika Hajná
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zdanění a obchodování kryptoměn
Summary:Tato bakalářská práce se zaobírá komparační analýzou v problematice obchodo-vání a následného zdanění kryptoměn se zaměřením na fyzické osoby v České a Slovenské republice. Fyzické osoby jsou podnikatelé, nepodnikatelé nebo zaměst-nanci. Klade důraz na optimalizaci a vyčíslení povinnosti odvodů na dani z příjmu z kryptoměn, sociálním i zdravotním pojištění. Vlastní práce spočívá v sestavení modelových příkladů, které slouží ke komparaci povinných ročních odvodů na da-ni z příjmů, sociálním a zdravotním pojištění. Na základě dosažených výsledků jsou navržena doporučení pro Českou republiku v oblasti zdaňování kryptoměn.
Key words:kryptoměna, virtualní měna, daň z příjmu fyzických osob, zdanění kryptoměn, sociální pojištění, Bitcoin, zdravotní pojištění

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..