Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The impact of engaging US entities to tax structures
Written by (author): Bc. Petr Litavec
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Dopady zapojování amerických subjektů do daňových struktur
Summary:Litavec, P. Dopady zapojování amerických subjektů do daňových struktur. Baka-lářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Cílem práce je vysvětlení obecných principů fungování amerických obchodních společností a důsledky jejich zapojování do českých daňových struktur za účelem daňové optimalizace. Budou zde vysvětleny pojmy z oblasti mezinárodního daně-ní, zakládání a provozování obchodní společnosti v USA a možné druhy postavení majetkové a daňové struktury pro co nejefektivnější daňovou optimalizaci. Tyto struktury se zapojením amerického subjektu budou poté porovnány s modelem samostatně fungující české obchodní společnosti a na základě tohoto porovnání bude vyhotoven závěr a doporučení pro české obchodní společnosti, zdali je v dnešní době vůbec vhodné se o tento způsob optimalizace zajímat.
Key words:daňová optimalizace, daň, právnická osoba, Mezinárodní danění

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..