Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Financing and management of university hospitals in the Czech Republic
Written by (author): Ing. Květa Teislerová
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Aleš Peprný, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Financování a hospodaření fakultních nemocnic v České republice
Summary:Teislerová, K. Financování a hospodaření fakultních nemocnic v České republice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Tato diplomová práce se zaměřuje na financování a hospodaření fakultních ne-mocnic v České republice. V první části jsou vymezeny základní pojmy týkající se zdravotnictví (jako je zdravotnický systém, zdravotní péče a neziskový sektor). Dále je rozebráno financování zdravotní péče a popsány nemocnice. Následně jsou v první části vysvětleny ukazatele finanční analýzy. Ve druhé části práce je provedena finanční analýza Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Nakonec jsou shrnuty výsledky a navržena doporučení pro zvýšení efektivity fakultní ne-mocnice.
Key words:fakultní nemocnice, financování zdravotnictví, zdravotnický systém, financování a hospodaření nemocnice, finanční analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..