Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The impacts of the implementation of the new instruments to fight tax evasion on existence of tax havens
Written by (author): Ing. Ivana Losertová
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Dopady zavedení nových nástrojů pro boj s daňovými úniky na existenci daňových rájů
Summary:Předkládaná diplomová práce seznámí čtenáře s problematikou daňových úniků, kterých je docíleno pomocí využívání daňových rájů. Cílem této práce je identifikace dopadů zavedení nových nástrojů pro boj s daňovými úniky na existenci daňových rájů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje základní daňové pojmy, škodlivou daňovou soutěž, metody mezinárodního daňového plánování a daňové úniky. Stěžejní součástí teoretické části je vymezení daňových rájů, jejich využití, typologie a aktuální iniciativy, jež proti využívání daňových rájů bojují. Praktická část obsahuje analýzu motivů přesunu zisku do daňových rájů, dopady zavedení nových nástrojů na tyto aktivity a analýzu konkrétních daňových schémat spolu s návrhy možných postupů daňové správy proti daňovým únikům. Modelové příklady představují činnosti daňových poplatníků využívajících daňových rájů pro snížení daňové povinnosti. Výsledkem analýzy jsou negativní dopady na existenci daňových rájů a nástin možného budoucího vývoje oblasti problematiky daňových rájů.
Key words:daňový únik, daňová správa, vyhýbání se daňové povinnosti, daňové ráje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..