Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Dopady zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob na rozpočet České republiky
Written by (author): Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D.
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent 1:prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
Opponent 3:doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Dopad zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob na rozpočet České republiky
Summary:Disertační práce se zabývá hodnocením vlivu zavedení společného konsolidovaného základu daně (CCCTB) v Evropské unii na rozpočet České republiky. V práci je provedena komparace rozdělení základu daně způsobilých skupinových podniků v roce 2013, který by byl zdaňován v České republice v současném systému odděleného účetnictví a který by byl v České republice zdaněn v systému CCCTB, ve kterém dochází k rozdělení základu daně mezi jednotlivé podniky ve skupině na základě alokační rovnice. Rozdělení základu daně v systému CCCTB je provedeno s využitím alternativních alokačních rovnic, které jsou používány v systémech společného zdanění podniků ve Spojených státech amerických a v Kanadě. V disertační práci je dále provedena analýza vysvětlující schopnosti alokačních faktorů a alokační rovnice pro rozdělení společného konsolidovaného základu daně skupinových podniků metodou jednoduché a mnohonásobné regresní analýzy. Spojením obou výše uvedených kroků je provedeno komplexní zhodnocení systému CCCTB z hlediska jeho dopadu na rozpočet České republiky v roce 2013.
Key words:Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB), Evropská unie, Alokační rovnice, Daňové výnosy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review J. ŠirokýOpponent's review L. VítekOpponent's review K. . Brychta

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..