Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Foreign direct investments and its impact on revenues of income taxes in the Czech republic
Written by (author): Ing. Zuzana Kovaříková
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vyhodnocení vlivu přímých zahraničních investic na výběr daně z příjmů v České republice
Summary:Diplomová práce vyhodnocuje vliv přímých zahraničních investic na výběr důchodových daní v České republice. Stěžejní metodou této práce je vícerozměrná regresní analýza časových řad výběru daně a přílivu a odlivu přímých zahraničních investic. Pro dosažení lepšího výsledku analýzy byly testovány další významné proměnné, hrubý domácí produkt a sazba daně z příjmů. Dílčím cílem práce je také sestrojení regresního modelu závislosti přílivu zahraničních investic na výši průměrné efektivní sazby daně v České republice.
Key words:korporátní daň, daň z příjmů fyzických osob, ekonometrická analýza, odliv zahraničních investic, sazba daně z příjmů , příliv zahraničních investic

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..