Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - profesorka - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Rektorka - Mendelova univerzita v Brně
Vedúca ústavu - Ústav účetnictví a daní (PEF)
 
Externí oponentka IGA - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Identifikace faktorů ovlivňujících příliv přímých zahraničních investic do České republiky
Autor: Ing. Slávka Kamanová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Oponent:Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Identifikace faktorů ovlivňujících příliv přímých zahraničních investic do České republiky
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá identifikací faktorů ovlivňujících příliv přímých zahraničních investic do České republiky. V první řadě dochází k vymezení přímých zahraničních investic a zhodnocení jejich dopadů na ekonomiku. Poté je zhodnocen stav přímých zahraničních investic v České republice a dochází k vymezení hlavních determinantů přílivu PZI. Pomocí vícerozměrné regresní analýzy časových řad dochází k vymezení konkrétních faktorů majících vliv na příliv přímých zahraničních investic do České republiky. Součástí práce je také literární rešerše děl zabývajících se podobnou problematikou jako tato práce.
Kľúčové slová:příliv PZI, ekonometrická analýza, Česká republika, Přímé zahraniční investice (PZI), determinanty PZI

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..