Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identifikační číslo: 1304
Univerzitní e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Rektorka - Mendelova univerzita v Brně
Vedoucí ústavu - Ústav účetnictví a daní (PEF)
 
Externí oponentka IGA - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Identifikace faktorů ovlivňujících příliv přímých zahraničních investic do České republiky
Autor: Ing. Slávka Kamanová
Pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Oponent:Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Identifikace faktorů ovlivňujících příliv přímých zahraničních investic do České republiky
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá identifikací faktorů ovlivňujících příliv přímých zahraničních investic do České republiky. V první řadě dochází k vymezení přímých zahraničních investic a zhodnocení jejich dopadů na ekonomiku. Poté je zhodnocen stav přímých zahraničních investic v České republice a dochází k vymezení hlavních determinantů přílivu PZI. Pomocí vícerozměrné regresní analýzy časových řad dochází k vymezení konkrétních faktorů majících vliv na příliv přímých zahraničních investic do České republiky. Součástí práce je také literární rešerše děl zabývajících se podobnou problematikou jako tato práce.
Klíčová slova:příliv PZI, ekonometrická analýza, Česká republika, Přímé zahraniční investice (PZI), determinanty PZI

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..