Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Identification of factors affecting inflow of foreign direct investments into the Czech Republic
Written by (author): Ing. Slávka Kamanová
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Identifikace faktorů ovlivňujících příliv přímých zahraničních investic do České republiky
Summary:Diplomová práce se zabývá identifikací faktorů ovlivňujících příliv přímých zahraničních investic do České republiky. V první řadě dochází k vymezení přímých zahraničních investic a zhodnocení jejich dopadů na ekonomiku. Poté je zhodnocen stav přímých zahraničních investic v České republice a dochází k vymezení hlavních determinantů přílivu PZI. Pomocí vícerozměrné regresní analýzy časových řad dochází k vymezení konkrétních faktorů majících vliv na příliv přímých zahraničních investic do České republiky. Součástí práce je také literární rešerše děl zabývajících se podobnou problematikou jako tato práce.
Key words:příliv PZI, ekonometrická analýza, Česká republika, Přímé zahraniční investice (PZI), determinanty PZI

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..