Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Differences Between Anglo-Saxon and Continental Tax Systems in the Area of Taxation of Income
Written by (author): Bc. Adam Popelka
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Odlišnosti anglosaského a kontinentálního daňového systému v oblasti zdaňování příjmů
Summary:POPELKA, A., Odlišnosti anglosaského a kontinentálního daňového systému v oblasti zdaňování příjmů. Bakalářská práce. Brno: Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity, 2016. Práce se zaměřuje na odlišnosti kontinentálních anglosaských daňových systémů se zaměřením na daně z příjmů. V teoretické části práce jsou tyto systémy nejprve charakterizovány na konkrétních zástupcích České republice a Velké Británii. Následně v části praktické jsou specifikovány odlišnosti daňových systémů s ohledem na daně z příjmů obou zemí. Dále je provedena daňová optimalizace na základě výpočtů daňových povinností v obou zemích.
Key words:Daňové systémy, kontinentální daňový systém, daň z příjmů právnických osob, anglosaský daňový systém, daň z příjmů fyzických osob

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..