Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Target handling of accounting and taxation statements in Anglo-Saxon and continental systems
Written by (author): Bc. Simona Jašíková
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Účelová manipulace účetních a daňových údajů v anglosaském a kontinentálním systému
Summary:Abstrakt JAŠÍKOVÁ, S., Účelová manipulace účetních a daňových údajů v anglosaském a kontinentálním systému. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017 Bakalářská práce se zaobírá analýzou legislativy a užíváním manipulace s účetními a daňovými údaji ve dvou různých systémech účetnictví, a to v anglo-saském a v kontinentálním. V první části se soustředí na teoretické přístupy k manipulaci a jejich právní zaopatření a v druhé části na jejich praktickou aplikaci na základě reálných příkladů. Základem je ukázat rozdílné možnosti kreativního přístupu k manipulaci s daňovými a účetními výkazy a možnosti eliminace těchto praktik.
Key words:Manipulace výkazů, anglosaské účetnictví, kontinentální účetnictví, daně, finanční výkazy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..