Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Tax impacts of implementation of research and development activities in the Czech Republic
Written by (author): Ing. Petr Čermák
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Radim Buček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Daňové dopady realizace výzkumných a vývojových aktivit v České republice
Summary:Výzkum a vývoj je jedním z klíčových faktorů pro dlouhodobě vyrovnaný ekonomický růst, a proto je v zájmu jednotlivých států jej podporovat. V rámci diplomové práce je zjištěno, že hlavním daňovým nástrojem podpory výzkumu a vývoje v České republice je odčitatelná položka. Práce shledává, že v současné době nejsou podnikatelské subjekty daňově motivovány k realizaci výzkumu a vývoje po-mocí veřejné vysoké školy, a proto je navrhnuta změna v odčitatelné položce motivující firmy k této spolupráci. Dále je v rámci práce ověřeno, že množství patentových přihlášek podaných veřejnými vysokými školami, respektive podnikatelskými subjekty u Úřadu průmyslového vlastnictví záleží na objemu výdajů na výzkum a vývoj užitých v těchto sektorech.
Key words:výzkum a vývoj, daňová podpora, odčitatelná položka, spolupráce univerzit a podnikatelského sektoru

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..