Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The optimization of the tax liability of a legal person
Written by (author): Bc. Veronika Bednářová
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Optimalizace daňové povinnosti právnické osoby
Summary:Bakalářská práce se zabývá optimalizací daňové povinnosti právnické osoby, konkrétně reálné společnosti s ručením omezeným. Úkolem je navrhnou co nejefektivnější řešení daňové optimalizace pro tuto společnost. V teoretické části jsou popsány základní pojmy problematiky zdaňování právnických osob v roce 2013 a částečně i změny zdaňování účinné od 1. 1. 2014. V praktické části pak jsou tyto teoretické poznatky konkretizovány ve vztahu k reálným hodnotám společnosti a jsou stanoveny konkrétní způsoby a doporučení daňové optimalizace.
Key words:Daň z příjmů právnických osob, Opravné položky k pohledávkám, Odpisy, Rezervy, Slevy, Daňová optimalizace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..