Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Income Taxation of athletes in the Czech Republic and the USA
Written by (author): Bc. Oldřich Heža
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zdaňování příjmů sportovců v České republice a USA
Summary:Bakalářská práce se zabývá problematikou zdanění příjmů sportovců v České republice a Spojených státech amerických. V práci jsou vymezeny základní pojmy z oblasti zdaňování příjmů sportovců v České republice a USA. Sportovci, jako rezidenti České republiky můžou vykonávat svojí činnost jako osoby samostatně výdělečně činné, nezávislá povolání nebo být zaměstnanci. Zatím co v USA jsou považováni za zaměstnance, a tak také daní své příjmy. Po komparaci obou systémů, jsou v práci vypočítané tři varianty zdanění příjmů. Dvě varianty dle českého daňového systému a jedna dle daňového systému USA. Závěrečná část je věnována prezentaci vypočtených výsledků.
Key words:švarcsystém, zdanění příjmů, sportovec, daňový systém USA, osoba samostatně vydělečně činná, zaměstnanec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..