Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The use of holding tax structures in the international tax planning
Written by (author): Ing. Eva Hlavinková
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využívání holdingových daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
Summary:Diplomová práce je zaměřena na mezinárodní daňové plánování a využití holdingových struktur jako jeden z jeho způsobů. Cílem diplomové práce je přiblížit možnosti využití rozdílů ve způsobu zdanění určitých transakcí v různých státech. V diplomové práci je vysvětlena podstata mezinárodního daňového plánování a jeho význam pro společnosti. Dále je definován pojem holding a naznačen jeho význam pro mezinárodní daňové plánování. V druhé části práce je vytvořena holdingová struktura pro fiktivní společnost, která poukazuje na výhody a možná úskalí takových řešení na poli mezinárodního daňového plánování.
Key words:dvojí zdanění, daňová optimalizace, mezinárodní daňové plánování, mezinárodní zdanění

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..