Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The principles of taxation systems in the Nordic countries in the context of the conditions of the Czech republic
Written by (author): Ing. Šárka Křížková
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Vlastmil Vepřek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Principy daňových systémů severských zemí v kontextu podmínek ČR
Summary:Diplomová práce se zabývá identifikací silných aspektů daňového systému vybra-ných severských zemí a jejich případnou aplikací na ČR s cílem zjednodušení či zefektivnění českého daňového systému a výběru daní obecně. Teoretická výcho-diska práce analyzují daňové systémy ČR, Dánska, Finska, Norska a Švédska. Použitá shluková analýza klasifikuje členské státy EU a EHP do jednotlivých shluků na základě kritérií daňových příjmů a transparentnosti daňového systému. Výsledné silné aspekty severských daňových systémů jsou navrženy k aplikaci do českého daňového práva.
Key words:Daňový systém, Finsko, Švédsko, shluková analýza, Dánsko, Norsko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..