Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Transfer of the tax burden as a result of a tax harmonization and competition in EU.
Written by (author): Ing. Sabina Pecová
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Přesuny daňového břemene jako důsledek daňové harmonizace a konkurence v EU
Summary:Diplomová práce je zaměřena na problematiku daňové konkurence a harmonizace v Evropské unii. Zkoumá, zda v důsledku rostoucí daňové konkurence mezi státy dochází k přesunu daňového břemene z korporací na spotřebu, kterou v tomto případě reprezentuje daň z přidané hodnoty. Pro tyto účely byla provedena nejdříve analýza dat, které představují daňové zatížení korporací a DPH. Po ověření stacionarity byla provedena analýza kointegrace, která vylučuje přítomnost zdánlivých (klamných) závislostí. Poté byla proveda korelační analýza, která zkoumá vzájemné závislosti dvou časových řad v konkrétní zemi. Práce se snaží dojít k závěru, zda snižování daňového zatížení korporací je kompenzováno zvyšujícím se daňovým zatížením DPH. Závěrem bylo srovnáno daňové zatížení v Evropské unii a nastíněn vývoj ve vybraných státech EU.
Key words:daňové zatížení, daňový přesun, DPH, daňová konkurence, EATR, daň z příjmů korporací, korelační analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..