Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The possibility of transferring the seat of domestic company to the selected European jurisdiction
Written by (author): Ing. Tereza Panáčková
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Možnosti přesunu sídla tuzemské společnosti do vybraných evropských jurisdikcí
Summary:Diplomová práce se věnuje mezinárodnímu daňovému plánování v evropském měřítku. V práci jsou objasněny základní pojmy a principy mezinárodního daňového plánování, metodika pro určení daňových rájů, způsoby boje proti daňovým únikům. V praktické části jsou představeny daňové systémy tří vybraných evropských jurisdikcí - Nizozemsko, Lucembursko a Kypr. Zjištěné informace jsou vyhodnoceny pomocí multikriteriální analýzy a výsledek analýzy je porovnán a interpretován v souvislosti s výsledky praktického příkladu na přesun sídla tuzemské společnosti do třech evropských jurisdikcí. Závěrem je vybrána a doporučena jedna ze tří vybraných zemí.
Key words:smlouvy o zamezení dvojího zdanění, mezinárodní daňové plánování, preferenční daňové režimy, daňová optimalizace, daňové ráje, daň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..