Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The utilization of the tax havens in the international tax planning
Written by (author): Ing. Vojtěch Kameníček
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Vít Šimon, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití daňových rájů v mezinárodním daňovém plánování
Summary:Diplomová práce se zabývá tématem využití daňových rájů v mezinárodním daňovém plánování. V první části práce jsou popsána teoretická východiska mezinárodního daňového plánování včetně problematiky daňových rájů. Následně je ze získaných poznatků provedena komparační analýza jednotlivých daňových rájů s ohledem na jejich škodlivost. Hlavní část práce se věnuje analýzy využívání kyperské společnosti v holdingové struktuře a její dopad na daňovou povinnost celé společnosti. Tato diplomová práce může být určitým návodem pro společnosti, které uvažují o založení společnosti v daňovém ráji, uvažují o optimalizaci své daňové povinnosti či jen hledají další způsoby jak zefektivnit svoje podnikání.
Key words:mezinárodní daňové plánování, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, onshore, offshore

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..