Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Foreign investments in context of tax competition and tax harmonization
Written by (author): Ing. Monika Štajnerová
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zahraniční investice v kontextu daňové konkurence a daňové harmonizace
Summary:Přímé zahraniční investice přináší do ekonomiky řadu nesporných pozitivních efektů. Každá země se proto snaží vytvořit atraktivní podmínky pro potenciální investory, aby jich do své země přilákala co nejvíce. Faktorů ovlivňující rozhodování investorů je celá řada. Ekonomové se vcelku shodují na jejich klasifikaci, rozcházejí se však při hodnocení jejich významů. Předmětem diplomové práce bude prostřednictvím regresní analýzy identifikovat významnost jednotlivých parametrů. Zvláštní pozornost bude věnována faktoru statutární daňové sazby. V kontextu její relevance totiž souvisí problematika daňové konkurence a daňové harmonizace v oblasti korporativního zdanění. Doporučení budou vedle oblasti daňové harmonizace a konkurence směřována i k tvůrcům hospodářské politiky České republiky.
Key words:daňová harmonizace, přímé zahraniční investice, daňová konkurence, statutární korporativní sazba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..