Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Effect of Taxation on the Shadow Economy in the Czech Republic
Written by (author): Ing. Markéta Křížová
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Petr Janovský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Dopady výše zdanění na stínovou ekonomiku v ČR
Summary:Tato diplomová práce se zabývá problematikou vztahu mezi rozsahem stínové ekonomiky a daňovou zátěží. Cílem práce je pomocí korelační analýzy dokázat, popřípadě vyvrátit hypotézu o přímém vztahu mezi sledovanými veličinami. Teoretická část se zabývá vymezením stínové ekonomiky a metodami odhadování jejího rozsahu. Praktická část se věnuje samotné korelační analýze. V závěru je rozhodnuto, zda předpoklad o nepříznivém vlivu vysoké míry zdanění na stínovou ekonomiku je opodstatněný, a které změny v daňových zákonech tento negativní jev posílily. Dále jsou zde navržena taková opatření, jež by mohla být pro daňový systém České republiky přínosem.
Key words:Stínová ekonomika, korelační koeficient, Kaufmann-Kaliberdova metoda, daňová kvóta, korelační analýza, determinanty stínové ekonomiky, daňová reforma, hospodářská politika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..