Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The use of tax structures in international tax planning
Written by (author): Ing. Petr Polášek
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Michal Ondroušek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využívání daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
Summary:Tato diplomová práce je zaměřená na problematiku rozdílného zdaňování v různých zemích s možností využití optimalizační daňové struktury. Cílem práce je vysvětlení a popis jednotlivých pojmů a činností spojených s mezinárodním daňovým plánováním, dále navržení nové daňové struktury a její aplikace. Teoretická část práce se zabývá daňovými systémy ve světě a v EU, daňovou koordinací a harmonizací, mezinárodním zdaněním příjmů, smlouvami o zamezení dvojího zdanění a mezinárodním daňovým plánováním. V praktické části práce je na stávající stav navržen záměr řešení vytvořením nové daňové struktury, na kterou navazuje výzkum vybraných destinací a následné vyhodnocení výsledků tohoto výzkumu pomocí více-kriteriální analýzy, a to vše v kontextu aplikace záměru řešení. Práce přibližuje problematiku mezinárodního zdaňování a kritéria výběru destinací pro vytváření daňových struktur s ohledem na jejich hodnocení v rámci optimalizace.
Key words:Daňová optimalizace, Daň, Dividendy, Mezinárodní daňové plánování, Daň z příjmů, Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..