Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Tax aspects concerning the rise of permanent establishments selected in EU countries.
Written by (author): Ing. Ivana Mikulecká
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Martin Blank
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Daňové aspekty vzniku stálé provozovny ve vybraných zemích Evropské unie.
Summary:Diplomová práce se zabývá daňovými aspekty vzniku stálých provozoven ve vybraných státech Evropské unie. Cílem práce je prostřednictvím analýzy předpokladů vzniku stálé provozovny navrhnout možná opatření vedoucí ke sjednocení pravidel vzniku stálé provozovny a stanovit patřičná doporučení v této oblasti pro daňový systém České republiky. V teoretické části práce jsou uvedeny stěžejní pojmy související s problematikou mezinárodního zdanění. Klíčovým pojmem celé práce je stálá provozovna. Vznik stálé provozovny je analyzován jak z pohledu jednotlivých národních předpisů, tak z pohledu mezinárodního práva. Práce podává výsledky, které identifikují rozdílná specifika vzniku stálých provozoven a podmínky jejich vzniku ve vybraných členských zemích. Podmínky, za jakých stálé provozovny vznikají, jsou demonstrovány na ukázkových příkladech.
Key words:Modelová smlouva OECD, zdroj příjmu poplatníka, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, vznik stálé provozovny, daňový domicil

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..