Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Tax evasion in the field of direct taxation of business entities
Written by (author): Ing. Lukáš Marek
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Gabriela Hanáková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Daňové úniky v oblasti přímých daní u podnikatelských subjektů
Summary:Předkládaná diplomová práce seznámí čtenáře s problematikou daňových úniků v oblasti přímého zdanění u podnikatelských subjektů. Cílem této práce je navrhnout opatření, která povedou k omezení těchto úniků v oblasti přímého zdanění. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje základní pojmy z oblasti přímého zdanění a podrobně definuje pojem "daňový únik" a "vyhýbání se daňové povinnosti". Důležitou součástí teoretické části je vymezení forem daňových úniků. V praktické části jsou představeny modelové příklady vybraných forem daňových úniků, které podnikatelské subjekty využívají ke krácení daňové povinnosti. Jedná se o tyto formy: double dip, debt push -- down, transfer pricing, principal structures a využití daňového ráje. Doporučení naplňující cíl jsou uvedeny v závěru práce.
Key words:double dip, debt push - down, daňový únik, vyhýbání se daňové povinnosti, převodní ceny, daňové ráje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..