Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Specifics of artists and sportsmen income taxation
Written by (author): Ing. Zdenka Folvarčíková
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Specifika zdaňování příjmů umělců a sportovců
Summary:Diplomová práce pojednává o specificích zdaňování příjmů umělců a sportovců. Práce analyzuje režimy a systémy zdaňování této skupiny v České republice a ve vybraných státech EU a zahraničí. Součástí teoretické části je provedení analýzy článku "Umělci a sportovci" v mezinárodních smlouvách o zamezení dvojího zdanění. Praktická část je zaměřena především na výpočet daňové povinnosti vybraného sportovce a poukazuje na rozdíly ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění.
Key words:daň z příjmů fyzických osob, mezinárodní smlouvy, mezinárodní zdanění, daň, umělec, sportovec, článek "Umělci a Sportovci"

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..