Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The utilization of the tax structures in international tax planing
Written by (author): Ing. Darina Siebenbürgerová
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využívání daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
Summary:Tato diplomová práce je zaměřena na problematikou mezinárodního daňového plánování a využívání daňových rájů. Hlavní část práce se věnuje analýze využívání nizozemské společnosti v holdingové struktuře a její dopady na daňovou povinnost. Jsou zde vymezeny základní pojmy a subjekty z oblasti mezinárodního daňového plánování. V práci je také uveden popis základních charakteristik daňových rájů a offshore finančních center. Práce pojednává o boji nadnárodních organizací OECD, FATF a Evropské unie, ale i České republiky. Diplomová práce je doporučením pro všechny subjekty zajímající se o mezinárodní daňové plánování.
Key words:mezinárodní daňové plánování, offshore centra, daňové ráje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..