Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The utilization of the tax structures in international tax planning
Written by (author): Ing. Soňa Texlová
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využívání daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
Summary:Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku mezinárodního daňového plánování a mezinárodního zdanění. Cílem práce je poukázat na možnosti formování podnikatelských funkčních struktur jako nástroje oblasti mezinárodního daňového plánování, který by tak umožnil optimalizovat daňové zatížení subjektů. Teoretická část zahrnuje vysvětlení základních pojmů, definuje mezinárodní daňové plánování, subjekty, způsoby a motivy jeho využití. Pojednává o současném boji organizací OECD a FATF proti daňovým rájům, zdůrazňuje základní pojmy modelové smlouvy OECD významné pro holdingové struktury při daňovém plánování a obsahuje i aktuální téma převodních cen. Praktická část pak zahrnuje případy analyzující možnosti využití daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování a jejich vzájemné srovnání. Tato práce je doporučením pro všechny subjekty, jež se zajímají o mezinárodní daňové plánování a přemýšlí, jak by mohli své podnikání zefektivnit.
Key words:mezinárodní daňové plánování, optimalizace daňového zatížení, smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..