Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identifikační číslo: 1304
Univerzitní e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Rektorka - Mendelova univerzita v Brně
 

Kontakty          
     
Projekty
     
Publikace     
Stáže     Orgány
     
Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Měření vyvolaných nákladů zdanění v sektoru zpracovatelského průmyslu
Autor:
Pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Měření vyvolaných nákladů zdanění v sektoru zpracovatelského průmyslu
Abstrakt:KORNELOVÁ, L. Měření vyvolaných nákladů zdanění v sektoru zpracovatelského průmyslu. Diplomová práce. Brno, 2009. Tato diplomová práce se zabývá měřením vyvolaných nákladů zdanění a navazuje na autorčinu bakalářskou práci. Měření bylo provedeno dle stejného metodického postupu a vzorového dotazníku ve stejném souboru deseti podniků ze sektoru zpracovatelského průmyslu za rok 2007 a tyto výsledky byly komparovány s výsledky měření za rok 2005. Vyvolané náklady zdanění nese soukromý sektor, jsou zapříčiněny existencí daňového systému, tedy jde o náklady spojené s plněním zákonných daňových povinností. Proto je do nich zahrnováno 100 % nákladů z titulu stanovení základu daně a následného zpracování daňových přiznání, 40 % z nákladů na vedení účetnictví a 20 % z nákladů na vedení mzdové agendy, což bylo stanoveno expertními odhadci. Zjišťovány byly např. podíly vyvolaných nákladů zdanění na výnosech z vybraných daní, které se ve zkoumaném souboru pohybovaly od 0,68 % do 9,98 % v roce 2005 a od 0,46 % do 12,83 % v roce 2007.
Klíčová slova:
komparace, měření, vyvolané náklady zdanění, průmyslové podniky, daně

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..