Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparison analysis of assessment on capital in the Czech Republic and selected countries of the EU
Written by (author): Ing. Hana Lukešová
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Komparační analýza majetkových daní v ČR a vybraných státech EU
Summary:Tato diplomová práce pokrývá problematiku daní, zejména majetkových daní v ČR a ve vybraných státech EU. Diplomová práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou vymezeny základní pojmy, funkce daní, třídění daní a daňová soustava České republiky. Druhá část Majetkové daně je zaměřena na stanovení základních charakteristik jednotlivých majektových daní. Čtvrtá část je praktická. Je zde zpracováno srovnání jednotlivých majetkových daní v České republice, Velké Británii, Francii, Rakousku a Nizozemsku.
Key words:majetkové daně, komparační analýza, daňová soustava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..