Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The tax impact in occasion of the distribution of the economic result in the particular partnerships
Written by (author): Ing. Petra Pípalová
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Daňové aspekty rozdělování výsledku hospodaření u jednotlivých typů společností
Summary:Diplomová práce se zabývá komparační analýzou daňových dopadů při rozdělení výsledku hospodaření, včetně vyhodnocení optimální struktury pro poplatníka z daňového hlediska. Daňové dopady jsou u každého typu obchodních společnosti jiné. Některé společnosti podléhají dani z příjmu fyzických osob a některé dani z příjmu právnických osob. U komanditní společnosti se objevuje jak daň z příjmu fyzických osob, tak i daň z příjmu právnických osob. Diplomová práce je zaměřena právě na výpočet daně z příjmu a na daňové zatížení celé společnosti.
Key words:obchodní společnosti, společnost s ručením omezeným, daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, právní formy podnikání, výsledek hospodaření

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..