Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The tax harmonisation in the European Union and its impacts on the Czech Republic
Written by (author): Ing. Jana Čermáková
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Daňová harmonizace v Evropské unii a její dopady na Českou republiku
Summary:Diplomová práce pojednává o daňové harmonizaci a koordinaci v rámci Evropské unie a jejích dopadech na daňový systém České republiky. Práce podrobně analyzuje daňovou politiku Evropské unie, která je prováděna prostřednictvím koordinace přímých daní a harmonizace nepřímých daní. Část o implementaci legislativy Evropské unie do českých daňových předpisů demonstruje nejvýznamnější změny, které byly provedeny v českých daních v souvislosti se vstupem ČR do Evropského společenství. Poslední část práce je věnována perspektivám daňové politiky Evropské unie a nastiňuje další možné změny české legislativy.
Key words:daňová koordinace, daňová harmonizace, daňová politika EU

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..