Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

          
     
          
Placements          Supervised theses     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Specifics of artists and sportsmen income taxation
Written by (author):
Department:
Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:
Ing. Miluše Procházková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Specifika zdaňování příjmů umělců a sportovců
Summary:
Diplomová práce provádí analýzu režimů zdaňování příjmů umělců a sportovců. Daná problematika je popisována z teoretického, následně i z praktického hlediska. Syntézu jednotlivých částí studie představuje schéma "Zdaňování příjmů umělců", jež je pro práci stěžejní. Součástí praktické části je provedení analýzy článku "Umělci a sportovci" v mezinárodních smlouvách o zamezení dvojího zdanění. Práce specifikuje problémové oblasti a navrhuje jejich možná řešení s praktickou aplikací.
Key words:
článek umělci a sportovci, daň z příjmů fyzických osob, umělci, daň, mezinárodní smlouvy, sportovci, mezinárodní zdanění

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..