Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - profesorka - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Rektorka - Mendelova univerzita v Brně
Vedúca ústavu - Ústav účetnictví a daní (PEF)
 
Externí oponentka IGA - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Teoretické a praktické aspekty měření vyvolaných nákladů zdanění
Autor: Ing. Štěpánka Kabrdová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Teoretické a praktické aspekty měření vyvolaných nákladů zdanění
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá problematikou měření nepřímých administrativních nákladů zdanění. Teorie daní rozlišuje náklady na přímé administrativní náklady, které vznikají na straně veřejného sektoru z titulu výběru a správy daní, a na nepřímé administrativní nákla-dy. Tyto náklady jsou označovány za vyvolané náklady zdanění. Vybrán byl soubor čtyř podniků, které jsou zaměřeny na strojírenský průmysl. Tyto společnosti sídlí v kraji Vyso-čina a Jihomoravském kraji. Byly zde zjišťovány náklady na zpracování daňového přiznání, vedení účetnictví a mzdové agendy. Nejdůležitějšími ukazateli, které byly za pomoci dotazníkového šetření zjišťovány, byly sledované podíly vyvolaných nákladů zdanění na výnosech z vybraných daní, na cel-kových tržbách a nákladech podniku ve vybraném souboru strojírenských společností. Do-sažená úroveň podílu vyvolaných nákladů zdanění na výnosech z vybraných daní se v rám-ci zkoumaného souboru podniků pohybovala v intervalu od 1,5 do 5,0 % v roce 2006 a 1,7 až 3,5 % v roce 2007.
Kľúčové slová:daně, výnosy, náklady, tržby, vyvolané náklady zdanění

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..