Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identifikační číslo: 1304
Univerzitní e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Rektorka - Mendelova univerzita v Brně
Vedoucí ústavu - Ústav účetnictví a daní (PEF)
 
Externí oponentka IGA - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Teoretické a praktické aspekty měření vyvolaných nákladů zdanění
Autor: Ing. Štěpánka Kabrdová
Pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Teoretické a praktické aspekty měření vyvolaných nákladů zdanění
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá problematikou měření nepřímých administrativních nákladů zdanění. Teorie daní rozlišuje náklady na přímé administrativní náklady, které vznikají na straně veřejného sektoru z titulu výběru a správy daní, a na nepřímé administrativní nákla-dy. Tyto náklady jsou označovány za vyvolané náklady zdanění. Vybrán byl soubor čtyř podniků, které jsou zaměřeny na strojírenský průmysl. Tyto společnosti sídlí v kraji Vyso-čina a Jihomoravském kraji. Byly zde zjišťovány náklady na zpracování daňového přiznání, vedení účetnictví a mzdové agendy. Nejdůležitějšími ukazateli, které byly za pomoci dotazníkového šetření zjišťovány, byly sledované podíly vyvolaných nákladů zdanění na výnosech z vybraných daní, na cel-kových tržbách a nákladech podniku ve vybraném souboru strojírenských společností. Do-sažená úroveň podílu vyvolaných nákladů zdanění na výnosech z vybraných daní se v rám-ci zkoumaného souboru podniků pohybovala v intervalu od 1,5 do 5,0 % v roce 2006 a 1,7 až 3,5 % v roce 2007.
Klíčová slova:daně, výnosy, náklady, tržby, vyvolané náklady zdanění

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..