Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The utilization of the Cyprus off-shore company in the international tax planning
Written by (author): Ing. Veronika Bošiaková
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Vladimír Koutný
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití kyperské off-shore společnosti v mezinárodním daňovém plánování
Summary:Diplomová práce se zabývá problematikou mezinárodního daňového plánování a mezinárodního zdanění. Teoretická část se věnuje základním pojmům, motivům, definuje subjekty a možné metody využití mezinárodního daňového plánování. Dále je teoretická část zaměřena na smlouvy o zamezení dvojího zdanění, zdůrazňuje také úlohu Evropské unie, OECD a FATF v boji proti daňovým rájům a věnuje se také základním metodám postihu při využívání daňového plánování. Praktická část obsahuje již konkrétní příklady, které analyzují způsoby využití kyperské off-shore společnosti v mezinárodním daňovém plánování se zaměřením na holdingovou strukturu a vyhodnocují dopady na daňovou povinnost společnosti. Tato diplomová práce je doporučením pro všechny subjekty, které zvažují využití mezinárodní holdingové struktury ve svém daňovém plánování, mají zájem zefektivnit své podnikání a optimalizovat daňové zatížení společnosti.
Key words:mezinárodní daňové plánování, off-shore podnikání, optimalizace daňového zatížení

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..