Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:International Taxation of Borderless Company Cooperations
Written by (author): Ing. Denisa Pivečková
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivan Tutko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Mezinárodní zdanění přeshraničních vztahů společností
Summary:Práce na téma " Mezinárodní zdanění přeshraničních vztahů společnosti se v teoretické části zabývá problematikou mezinárodního zdanění zejména v souvislosti se smlouvami o zamezení dvojího zdanění. Mezinárodní zdanění nabývá na významu s růstem mezinárodního obchodu. V mezinárodním obchodě jsem se zaměřila především na formy vstupů podniků na zahraniční trhy. Součástí problematiky mezinárodního zdanění je nedostatečná znalost platné legislativy, a proto uvádím podstatné pojmy vyplývající ze smluv o zamezení dvojího zdanění a ze zákona o dani z příjmu. V závěru teoretické části se věnuji mezinárodním daňovým smlouvám a smlouvám o zamezení dvojího zdanění. Obsahem praktické části je akciová společnost LIKO-S, a.s., která spolupracuje se zahraničí prostřednictvím svých dceřiných společností. Zaměřila jsem se na dceřiné společnosti, na jejich činnosti a také na daňové systémy zemí, v kterých se tyto společnosti nacházejí. V závěru práce pojednávám o přeshraničních vztazích společností a řeším problematiku přenosu manažerských poplatků do zahraničí.
Key words:Mezinárodní obchod, Mezinárodní zdanění, Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..