Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Comparison of the income taxation in the Czech Republic and the Slovak Republic
Written by (author): Bc. Petr Špirk
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Lenka Kubíčková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Komparace zdaňování příjmů v ČR a na Slovensku
Summary:Špirk, P. Komparace zdaňování příjmů v České republice a na Slovensku. Bakalářská práce. Brno, 2008 Úkolem této bakalářské práce je porovnání zdaňování příjmů v České republice a na Slovensku. Daňové systémy obou zemí vycházejí ze společného základu, proto jsou si i 15 let po rozdělení federace velmi podobné. V práci se snažím vyzdvihnout ty nejdůležitější rozdíly ve zdaňování příjmů fyzických i právnických osob a porovnat daňové zatížení v České a Slovenské republice. Součástí práce jsou i modelové příklady, na kterých se snažím demonstrovat konkrétní rozdíly.
Key words:daňové přiznání, daň z příjmů fyzických osob, sazba daně, předmět daně, slevy na dani, základ daně, daňový poplatník, daň z příjmů právnických osob

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..