Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identifikační číslo: 1304
Univerzitní e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Rektorka - Mendelova univerzita v Brně
Vedoucí ústavu - Ústav účetnictví a daní (PEF)
 
Externí oponentka IGA - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Společné zdanění manželů a jeho vliv na daňové zatížení poplatníků
Autor: Ing. Hana Zelenková
Pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Oponent:Mgr. Jana Jeřábková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Společné zdanění manželů a jeho vliv na daňové zatížení poplatníků
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdaňování příjmů fyzických osob při využití společného zdanění manželů. Hlavním cílem práce je jednak posoudit výhodnost tohoto institutu a zároveň, jakým rodinám se jeho využití nejvíce vyplatí. Dále také porovnat, zda zaplatí poplatníci na dani více při využití společného zdanění manželů, či při zdanění příjmů podle nové reformy veřejných financí, účinné k 1.1. 2008. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou. V první z nich je vymezen základní pojmový aparát týkající se problematiky společného zdanění manželů, ve druhé části jsou jeho dopady demonstrovány na praktických příkladech.
Klíčová slova:daň z příjmů fyzických osob, společné zdanění manželů, nezdanitelná část základu daně, sleva na dani, odčitatelné položky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..