Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Point taxation of married couples and its impact on tax burden
Written by (author): Ing. Hana Zelenková
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Mgr. Jana Jeřábková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Společné zdanění manželů a jeho vliv na daňové zatížení poplatníků
Summary:Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdaňování příjmů fyzických osob při využití společného zdanění manželů. Hlavním cílem práce je jednak posoudit výhodnost tohoto institutu a zároveň, jakým rodinám se jeho využití nejvíce vyplatí. Dále také porovnat, zda zaplatí poplatníci na dani více při využití společného zdanění manželů, či při zdanění příjmů podle nové reformy veřejných financí, účinné k 1.1. 2008. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou. V první z nich je vymezen základní pojmový aparát týkající se problematiky společného zdanění manželů, ve druhé části jsou jeho dopady demonstrovány na praktických příkladech.
Key words:daň z příjmů fyzických osob, společné zdanění manželů, nezdanitelná část základu daně, sleva na dani, odčitatelné položky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..