Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The ending of participation in selected company limited
Written by (author): Ing. Veronika Petrásková
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Kateřina Vyhňáková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Ukončení účasti společníka na vybrané společnosti s ručením omezeným
Summary:Smyslem této práce je vysvětlit, jaké základní možnosti má společník a společnost v případě, že společník se již dále nechce účastnit dalšího podnikání ve společnosti. Danou problematiku je popisována jak z teoretického, tak i z praktického hlediska. Jsou vysvětleny základní pojmy týkající se této problematiky a uvedeny základní možnosti odchodu společníka. Kromě toho je vysvětlen možný zákaz konkurence v tomto případě. Praktické řešení této tématiky je aplikováno ve společnosti s ručením omezeným XXX ve srovnání s dalšími příklady.
Key words:obchodní podíl, vypořádací podíl, společnost s ručením omezeným

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..