Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Implementation possibilities of flat tax into Czech tax system
Written by (author): Ing. Milan Stříteský
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Hana Matoušová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Možnosti zavedení rovné daně do české daňové soustavy
Summary:Diplomová práce se zabývá rovnou daní. Přehled literatury je zaměřen na popis rovné daně osobní, rovné daně z podnikání a rovné daně z přidané hodnoty. Rovněž jsou zde popsány daňové soustavy České republiky, Slovenska a v Estonska. Vlastní práce začíná porovnáním makroekonomických údajů v zemích střední a východní Evropy v rozdělení na země s rovnou daní a země bez rovné daně. Blíže se věnuje výpočtu čisté mzdy na Slovensku před zavedením rovné daně a po jejím zavedení. Závěr vlastní práce se zaměřuje na zdaňování příjmů fyzických osob v České republice v roce 2007, výčet hlavních změn pro rok 2008 a výpočet čisté mzdy v roce 2008 s následnou komparací.
Key words:čistá mzda, rovná daň, daňová soustava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..