Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Common system of taxation applicable to mergers concerning business companies of different EU member states
Written by (author): Ing. Alexandra Vavříková
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Václav Vach
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Systém společného zdanění fúzí obchodních společností v EU
Summary:Vavříková, A. Systém společného zdanění fúzí obchodních společností v EU. Diplomová práce. Brno, 2006. Tato práce je zaměřena na analýzu situace v oblasti společného systému zdanění při fúzích společností a převodech aktiv uvnitř celoevropského nadnárodního trhu. Problematika je součástí harmonizace přímého zdanění v Evropské unii. Harmonizace má za cíl odstranění dvojího zdanění při převodu aktiv mezi firmami a škodlivé daňové konkurence a zabránění daňovým únikům. Cílem praktického příkladu je kvantifikovat dopad implementace daňových směrnic do české legislativy prostřednictvím určení výše daňové povinnosti při fúzi.
Key words:zdanění, EU, fúze

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..