Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparative study of the burden of taxation of the natural and the juridical persons
Written by (author): Ing. Radek Prušvic
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Srovnávací studie daňového zatížení fyzických a právnických osob
Summary:Prušvic, R. Srovnávací studie daňového zatížení fyzických a právnických osob. Diplomová práce. Brno, 2006. Práce se skládá z části teoretické a části praktické. Teoretická část obsahuje jednak stručný popis právních aspektů podnikání fyzických a právnických osob v České republice a dále pak podrobnější charakteristiku daňového hlediska podnikání se zaměřením na daň z příjmů fyzických a daň z příjmů právnických osob. Praktická část je potom zaměřena na výpočet daňové povinnosti pro fyzickou a právnickou osobu na základě konkrétního příkladu a na následné srovnání těchto daňových povinností.
Key words:daně z příjmů, srovnání daňového zatížení, právní úprava podnikání

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..