Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identification number: 1304
University e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Head of department - Department of Accounting and Taxes (FBE)
Rector - Mendel University in Brno
 
Externí oponentka IGA - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Measurement of Compliance Costs of Taxation in building sector.
Written by (author): Kateřina Dirhanová
Department: Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Opponent:Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Měření vyvolaných nákladů zdanění ve stavebním sektoru.
Summary:Bakalářská práce byla zaměřená na problematiku měření nepřímých administrativních nákladů zdanění, tj. vyvolaných nákladů zdanění ve vybraném souboru sedmi podniků. Podniky provozují svojí činnost v oboru stavebnictví a sídlí v Brně. V sedmi stavebních podnicích byly zjišťovány náklady na zpracování daňového přiznání, vedení účetnictví a mzdové agendy. Nejdůležitějšími ukazateli byly sledované podíly vyvolaných nákladů zdanění na výnosech z vybraných daní, na celkových tržbách a nákladech podniku ve vybraném souboru stavebních podniků. Výsledky měření vykazují, že vyvolané náklady zdanění byly ve sledovaném souboru podniků ve výši od 2,98 % do 12,74 % z celkového výnosu za sledovanou skupinu podniků. Výsledky dosažené při sledování a měření výše vyvolaných nákladů zdanění v sedmi stavebních podnicích byly zjištěny na základě výzkumu provedeného metodou dotazníku a vlastního šetření.
Key words:vyvolané náklady zdanění, daně, malé a střední podniky (SME)

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D..