Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1304
Univerzitný e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - profesorka - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Rektorka - Mendelova univerzita v Brně
Vedúca ústavu - Ústav účetnictví a daní (PEF)
 
Externí oponentka IGA - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Daniel Anarfi, Ph.D., MSc.
Implications of Profit Shifting and "Aggressive" Tax Planning by Multinationals Companies in Ghana
august 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Samuel Asare Ayebeng
Widening the Tax Net: A Focus on the Informal Sector in Ghana
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Lukáš Bábíček
Ekonomické aspekty přesunu podnikatelských subjektů do daňových rájů
január 2014Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Bednářová
Optimalizace daňové povinnosti právnické osoby
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tereza Bělochová
Company dividend policy in the context international tax planning
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Tereza Bělochová
Tax strategies of companies in the context of international tax planning
júl 2018Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Blažek
The Effect of Agricultural Subsidies on the tax burden of the Czech and Austrian Farmers
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Bošiaková
Využití kyperské off-shore společnosti v mezinárodním daňovém plánování
január 2009Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jiřina Bušovová
The comparative study of corporate taxation in the Czech Republic and USA
marec 2006Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Cienciala
Transfer pricing strategy as a tool for group tax planing
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Kateřina Častová
Ochranné známky v koncernu jako nástroj mezinárodního daňového plánování
január 2014Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Čermáková
Daňová harmonizace v Evropské unii a její dopady na Českou republiku
január 2009Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Čermák
Daňové dopady realizace výzkumných a vývojových aktivit v České republice
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Kateřina Dirhanová
Měření vyvolaných nákladů zdanění ve stavebním sektoru.
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Daňová konkurence v EU a možnosti eliminace jejích negativních dopadů
júl 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Robert Elefant
EC Parent/Subsidiary Directive as the vehicle stipulating the holidng structure creating
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Fiala
Analýza transformace finančního výkaznictví z českých účetních standardů na mezinárodní účetní standardy
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdenka Folvarčíková
Specifika zdaňování příjmů umělců a sportovců
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucie Hájková
Transformace hospodářského výsledku na základ daně akciové společnosti
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Hájková
Transformace hospodářského výsledku na základ daně z příjmů
marec 2006Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Hajná
Zdanění a obchodování kryptoměn
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Petra Hečová
Dopady zakládání společností v zemích označovaných za daňové ráje na veřejný rozpočet ČR
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Oldřich Heža
Zdaňování příjmů sportovců v České republice a USA
január 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Hlavinková
Využívání holdingových daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
január 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Hojgrová
Měření daňové incidence u vybraných spotřebních daní
január 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ivo Horák
Measurement of the base erosion as a result of tax residency transfer of the large companies in the Czech Republic
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Horníčková
Specifika mezinárodního daňového plánování aplikovaná v offshore centrech
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Hromková
Dopady BEPS na daňové plánování společností v ČR
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Husarová
The comparative study of personal income taxation in the Czech Republic and Spain
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kateřina Chlupová
Aspekty zdaňování neziskových organizací
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tomáš Jaroš, Ph.D.
Koncepce zdanění příjmů právnických osob v podmínkách ekonomiky České republiky v kontextu aktuální judikatury
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simona Jašíková
Účelová manipulace účetních a daňových údajů v anglosaském a kontinentálním systému
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jindřiška Jenerálová
Daň z přidané hodnoty v podnikání fyzických osob
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štěpánka Kabrdová
Teoretické a praktické aspekty měření vyvolaných nákladů zdanění
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: mgr inż. Martin Kalata, MSc
Daňové úniky a vyhýbaní se daňovým povinnostem v oblasti převodních cen a jejich dopad na veřejné rozpočty ve státech střední Evropy.
júl 2020Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Slávka Kamanová
Identifikace faktorů ovlivňujících příliv přímých zahraničních investic do České republiky
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vojtěch Kameníček
Využití daňových rájů v mezinárodním daňovém plánování
november 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristýna Karlíková
Dopady existence offshore společností na českou ekonomiku
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Kočová
Analýza chyb daňových poplatníků a jejich dopady z hlediska daně z příjmu právnických osob
marec 2006Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Angelina Kopáčková
Měření a možnosti eliminace daňových úniků na DPH
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Korduliaková
Daň z finančních transakcí jako možný nový zdroj rozpočtu EU
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Kornelová
Měření vyvolaných nákladů zdanění v sektoru zpracovatelského průmyslu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vendula Kounková
Zvyšování účinnosti daňové kontroly
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Kovaříková
Vyhodnocení vlivu přímých zahraničních investic na výběr daně z příjmů v České republice
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Krejčí
Účtování dlouhodobého majetku
jún 2006Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Tomáš Krejčí
Zadejte název práce.
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D.
Dopad zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob na rozpočet České republiky
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Křenek
Daňové plánování a změny struktur financování v návaznosti na BEPS
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šárka Křížková
Principy daňových systémů severských zemí v kontextu podmínek ČR
január 2014Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Markéta Křížová
Dopady výše zdanění na stínovou ekonomiku v ČR
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Bára Kučerková
Optimalizace daňového zatížení profesionálních sportovců
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Karolína Kučerová
Daň z přidané hodnoty v ČR a SR
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Kuchařová
Daňové hledisko přechodu příspěvkové organizace na státní podnik
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Kuchařová
Daňové zatížení státního podniku
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: PhDr. Andreas Laux, Ph.D.
Valuation of non-cash contributions in the German start-up balance sheet according to the German Commercial Code, Austrian Commercial Code and International Financial Accounting Standards
október 2014Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslava Lejsková
Specifika zdaňování příjmů umělců a sportovců
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petr Litavec
Dopady zapojování amerických subjektů do daňových struktur
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Losertová
Dopady zavedení nových nástrojů pro boj s daňovými úniky na existenci daňových rájů
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Lukešová
Komparační analýza majetkových daní v ČR a vybraných státech EU
január 2009Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Maňáková
Hodnocení efektivnost inkasa majetkových daní v České republice
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Marek
Daňové úniky v oblasti přímých daní u podnikatelských subjektů
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alena Melková
Inventarizace krátkodobého majetku
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Metelková
Automobil v podnikání
január 2004Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Metelková
Srovnání daňového zatížení poplatníků - fyzických osob daní z příjmů v letech 2004 - 2006.
január 2006Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Mikulecká
Daňové aspekty vzniku stálé provozovny ve vybraných zemích Evropské unie.
január 2011Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Mimochodková
Problematika daně z přidané hodnoty při obchodování se zahraničními subjekty
december 2006Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Mrňová
Srovnávací studie daňových soustav ČR a Rakouska
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Markéta Němcová
Comparative Analysis of the Corporate Income Tax in Selected EU Member States
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Netopilová
Využití daňových rájů v mezinárodním daňovém plánování
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivo Novák
The comparative study of taxation system of Ireland and the Czech republic
január 2006Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Novotná
Konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Ondřej
Taxing the digital sector
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tereza Panáčková
Možnosti přesunu sídla tuzemské společnosti do vybraných evropských jurisdikcí
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Pařilová
Daňové aspekty nakládání s nemovitostmi
apríl 2004Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Veronika Paseková
Alternativní způsoby financování společností s ohledem na mezinárodní daňové plánování
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marta Paulíková
Srovnání daňové soustavy ČR a SR
apríl 2004Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tereza Pavlíčková
Daňové úniky v oblasti zdaňování příjmů umělců
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Pavlosková
Daňové a účetní aspekty mzdové problematiky
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sabina Pecová
Přesuny daňového břemene jako důsledek daňové harmonizace a konkurence v EU
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Petrásková
Ukončení účasti společníka na vybrané společnosti s ručením omezeným
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Miroslav Petr
Dopady aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění na vybrané daňové subjekty
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Pípalová
Daňové aspekty rozdělování výsledku hospodaření u jednotlivých typů společností
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Pivečková
Mezinárodní zdanění přeshraničních vztahů společností
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Polášek
Využívání daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
január 2012Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adam Popelka
Odlišnosti anglosaského a kontinentálního daňového systému v oblasti zdaňování příjmů
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. David Prokeš
Daň z finančních transakcí jako možný zdroj příjmu rozpočtu Evropské unie
november 2018Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radek Prušvic
Srovnávací studie daňového zatížení fyzických a právnických osob
marec 2006Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Rauš
Srovnávací studie daňových soustav ČR a Nizozemí
apríl 2005Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPAutor: Gilles Robert
Harmonization of direct taxation in the EU
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Petr Řezníček
Vliv sazby daně z příjmů na inkaso daně v kontextu vymáhání daní
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Lenka Sabelová
Financial Transaction Tax - new own resource of EU budget?
júl 2018Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Saidi
Dopady převodních cen na základ daně z příjmů korporací
december 2018Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Darina Siebenbürgerová
Využívání daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
január 2011Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Stříteský
Možnosti zavedení rovné daně do české daňové soustavy
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Radek Šarman
Zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v České republice a Spojených státech amerických
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarina Šefčíková
The comparative study of personal income taxation in the Czech Republic and USA
marec 2006Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarina Šefčíková
The impact of tax competition and tax havens on international tax planning
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Šimková
Harmonizace daňových systémů zemí EU
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petr Špirk
Komparace zdaňování příjmů v ČR a na Slovensku
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Štajnerová
Zahraniční investice v kontextu daňové konkurence a daňové harmonizace
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Květa Teislerová
Financování a hospodaření fakultních nemocnic v České republice
december 2016Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Texlová
Využívání daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
január 2010Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Janka Tkáčová
Návrh optimalizace daňového zatížení příjmů studentů České a Slovenské republiky
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marie Tůmová
The comparative study of personal income taxation in the Czech Republic and United Kingdom
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Markéta Valová
The comparative study of taxation systems of Ireland and the Czech Republic
január 2006Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Vavříková
Systém společného zdanění fúzí obchodních společností v EU
marec 2006Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Vavříková
Komparační analýza daňového zatížení poplatníků daní z příjmů v ČR a v SR
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Bc. Ing. Jana Vrtalová, Ph.D.
Zdaňování příjmů sportovců a umělců v ČR a EU
október 2014Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Vystrčilová
Problematika mezd z daňového hlediska
máj 2004Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Vystrčilová
Srovnávací studie daní z příjmů v České republice a na Slovensku
január 2007Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Mandy Witt
Effects of online trading on taxes
október 2022Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Zelenková
Společné zdanění manželů a jeho vliv na daňové zatížení poplatníků
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dagmar Zezulová
Srovnávací studie daňové soustavy ČR a Estonska
december 2008Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná