Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identifikační číslo: 1304
Univerzitní e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Rektorka - Mendelova univerzita v Brně
Vedoucí ústavu - Ústav účetnictví a daní (PEF)
 
Externí oponentka IGA - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.PDisPAutor: Daniel Anarfi, MSc.
Implications of Profit Shifting and "Aggressive" Tax Planning by Multinationals Companies in Ghana
srpen 2018prohlížet
2.ADPAutor: Ing. Samuel Asare Ayebeng
Widening the Tax Net: A Focus on the Informal Sector in Ghana
květen 2010prohlížet
3.NDPAutor: Bc. Lukáš Bábíček
Ekonomické aspekty přesunu podnikatelských subjektů do daňových rájů
leden 2014prohlížet
4.ABPAutor: Bc. Veronika Bednářová
Optimalizace daňové povinnosti právnické osoby
květen 2015prohlížet
5.ADPAutor: Ing. Tereza Bělochová
Company dividend policy in the context international tax planning
květen 2014prohlížet
6.RDisPAutor: Ing. Tereza Bělochová
Tax strategies of companies in the context of international tax planning
červenec 2018prohlížet
7.ADPAutor: Ing. Martin Blažek
The Effect of Agricultural Subsidies on the tax burden of the Czech and Austrian Farmers
květen 2011prohlížet
8.ADPAutor: Ing. Veronika Bošiaková
Využití kyperské off-shore společnosti v mezinárodním daňovém plánování
leden 2009prohlížet
9.ABPAutor: Ing. Jiřina Bušovová
The comparative study of corporate taxation in the Czech Republic and USA
březen 2006prohlížet
10.ADPAutor: Ing. Jan Cienciala
Transfer pricing strategy as a tool for group tax planing
květen 2011prohlížet
11.NDPAutor: Bc. Kateřina Častová
Ochranné známky v koncernu jako nástroj mezinárodního daňového plánování
leden 2014prohlížet
12.ADPAutor: Ing. Jana Čermáková
Daňová harmonizace v Evropské unii a její dopady na Českou republiku
leden 2009prohlížet
13.ADPAutor: Ing. Petr Čermák
Daňové dopady realizace výzkumných a vývojových aktivit v České republice
květen 2015prohlížet
14.NBPAutor: Kateřina Dirhanová
Měření vyvolaných nákladů zdanění ve stavebním sektoru.
květen 2008prohlížet
15.ADisPAutor: Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Daňová konkurence v EU a možnosti eliminace jejích negativních dopadů
červenec 2012prohlížet
16.ADPAutor: Ing. Robert Elefant
EC Parent/Subsidiary Directive as the vehicle stipulating the holidng structure creating
květen 2011prohlížet
17.ADPAutor: Ing. Viktor Fiala
Analýza transformace finančního výkaznictví z českých účetních standardů na mezinárodní účetní standardy
duben 2008prohlížet
18.ADPAutor: Ing. Zdenka Folvarčíková
Specifika zdaňování příjmů umělců a sportovců
duben 2010prohlížet
19.ABPAutor: Ing. Lucie Hájková
Transformace hospodářského výsledku na základ daně akciové společnosti
květen 2004prohlížet
20.ADPAutor: Ing. Lucie Hájková
Transformace hospodářského výsledku na základ daně z příjmů
březen 2006prohlížet
21.ABPAutor: Bc. Veronika Hajná
Zdanění a obchodování kryptoměn
květen 2019prohlížet
22.NDPAutor: Bc. Petra Hečová
Dopady zakládání společností v zemích označovaných za daňové ráje na veřejný rozpočet ČR
duben 2012prohlížet
23.ABPAutor: Bc. Oldřich Heža
Zdaňování příjmů sportovců v České republice a USA
leden 2016prohlížet
24.ADPAutor: Ing. Eva Hlavinková
Využívání holdingových daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
leden 2014prohlížet
25.ADPAutor: Ing. Eva Hojgrová
Měření daňové incidence u vybraných spotřebních daní
leden 2016prohlížet
26.RBPAutor: Ivo Horák
Measurement of the base erosion as a result of tax residency transfer of the large companies in the Czech Republic
květen 2017prohlížet
27.ADPAutor: Ing. Michaela Horníčková
Specifika mezinárodního daňového plánování aplikovaná v offshore centrech
květen 2007prohlížet
28.ADPAutor: Ing. Eva Hromková
Dopady BEPS na daňové plánování společností v ČR
květen 2018prohlížet
29.ABPAutor: Ing. Zuzana Husarová
The comparative study of personal income taxation in the Czech Republic and Spain
květen 2008prohlížet
30.ABPAutor: Ing. Kateřina Chlupová
Aspekty zdaňování neziskových organizací
květen 2004prohlížet
31.ADisPAutor: Ing. Tomáš Jaroš, Ph.D.
Koncepce zdanění příjmů právnických osob v podmínkách ekonomiky České republiky v kontextu aktuální judikatury
srpen 2013prohlížet
32.ABPAutor: Bc. Simona Jašíková
Účelová manipulace účetních a daňových údajů v anglosaském a kontinentálním systému
květen 2017prohlížet
33.ABPAutor: Ing. Jindřiška Jenerálová
Daň z přidané hodnoty v podnikání fyzických osob
květen 2004prohlížet
34.ADPAutor: Ing. Štěpánka Kabrdová
Teoretické a praktické aspekty měření vyvolaných nákladů zdanění
duben 2008prohlížet
35.NDisPAutor: mgr inż. Martin Kalata, MSc
Daňové úniky a vyhýbaní se daňovým povinnostem v oblasti převodních cen a jejich dopad na veřejné rozpočty ve státech střední Evropy.
červenec 2020prohlížet
36.ADPAutor: Ing. Slávka Kamanová
Identifikace faktorů ovlivňujících příliv přímých zahraničních investic do České republiky
květen 2015prohlížet
37.ADPAutor: Ing. Vojtěch Kameníček
Využití daňových rájů v mezinárodním daňovém plánování
listopad 2011prohlížet
38.ADPAutor: Ing. Kristýna Karlíková
Dopady existence offshore společností na českou ekonomiku
květen 2019prohlížet
39.ADPAutor: Ing. Lucie Kočová
Analýza chyb daňových poplatníků a jejich dopady z hlediska daně z příjmu právnických osob
březen 2006prohlížet
40.NDPAutor: Bc. Angelina Kopáčková
Měření a možnosti eliminace daňových úniků na DPH
květen 2015prohlížet
41.ADPAutor: Ing. Lucia Korduliaková
Daň z finančních transakcí jako možný nový zdroj rozpočtu EU
květen 2017prohlížet
42.ADPAutor: Ing. Lenka Kornelová
Měření vyvolaných nákladů zdanění v sektoru zpracovatelského průmyslu
květen 2009prohlížet
43.ADPAutor: Ing. Vendula Kounková
Zvyšování účinnosti daňové kontroly
květen 2008prohlížet
44.ADPAutor: Ing. Zuzana Kovaříková
Vyhodnocení vlivu přímých zahraničních investic na výběr daně z příjmů v České republice
květen 2015prohlížet
45.ABPAutor: Bc. Tomáš Krejčí
Účtování dlouhodobého majetku
červen 2006prohlížet
46.NDPAutor: Bc. Tomáš Krejčí
Zadejte název práce.
červen 2007prohlížet
47.ADisPAutor: Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D.
Dopad zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob na rozpočet České republiky
srpen 2016prohlížet
48.ADPAutor: Ing. Daniel Křenek
Daňové plánování a změny struktur financování v návaznosti na BEPS
květen 2018prohlížet
49.ADPAutor: Ing. Šárka Křížková
Principy daňových systémů severských zemí v kontextu podmínek ČR
leden 2014prohlížet
50.ADPAutor: Ing. Markéta Křížová
Dopady výše zdanění na stínovou ekonomiku v ČR
duben 2011prohlížet
51.ABPAutor: Bc. Bára Kučerková
Optimalizace daňového zatížení profesionálních sportovců
květen 2016prohlížet
52.ABPAutor: Ing. Karolína Kučerová
Daň z přidané hodnoty v ČR a SR
květen 2004prohlížet
53.ADPAutor: Ing. Zuzana Kuchařová
Daňové hledisko přechodu příspěvkové organizace na státní podnik
prosinec 2007prohlížet
54.ABPAutor: Ing. Zuzana Kuchařová
Daňové zatížení státního podniku
květen 2005prohlížet
55.ADisPAutor: PhDr. Andreas Laux, Ph.D.
Valuation of non-cash contributions in the German start-up balance sheet according to the German Commercial Code, Austrian Commercial Code and International Financial Accounting Standards
říjen 2014prohlížet
56.ADPAutor: Ing. Jaroslava Lejsková
Specifika zdaňování příjmů umělců a sportovců
prosinec 2008prohlížet
57.ABPAutor: Bc. Petr Litavec
Dopady zapojování amerických subjektů do daňových struktur
květen 2018prohlížet
58.ADPAutor: Ing. Ivana Losertová
Dopady zavedení nových nástrojů pro boj s daňovými úniky na existenci daňových rájů
květen 2017prohlížet
59.ADPAutor: Ing. Hana Lukešová
Komparační analýza majetkových daní v ČR a vybraných státech EU
leden 2009prohlížet
60.ABPAutor: Ing. Hana Maňáková
Hodnocení efektivnost inkasa majetkových daní v České republice
květen 2011prohlížet
61.ADPAutor: Ing. Lukáš Marek
Daňové úniky v oblasti přímých daní u podnikatelských subjektů
květen 2010prohlížet
62.ABPAutor: Ing. Alena Melková
Inventarizace krátkodobého majetku
květen 2005prohlížet
63.ABPAutor: Ing. Barbora Metelková
Automobil v podnikání
leden 2004prohlížet
64.ADPAutor: Ing. Barbora Metelková
Srovnání daňového zatížení poplatníků - fyzických osob daní z příjmů v letech 2004 - 2006.
leden 2006prohlížet
65.ADPAutor: Ing. Ivana Mikulecká
Daňové aspekty vzniku stálé provozovny ve vybraných zemích Evropské unie.
leden 2011prohlížet
66.ADPAutor: Ing. Jana Mimochodková
Problematika daně z přidané hodnoty při obchodování se zahraničními subjekty
prosinec 2006prohlížet
67.ADPAutor: Ing. Lenka Mrňová
Srovnávací studie daňových soustav ČR a Rakouska
květen 2007prohlížet
68.NDPAutor: Bc. Markéta Němcová
Comparative Analysis of the Corporate Income Tax in Selected EU Member States
květen 2010prohlížet
69.ADPAutor: Ing. Lucie Netopilová
Využití daňových rájů v mezinárodním daňovém plánování
květen 2008prohlížet
70.ADPAutor: Ing. Ivo Novák
The comparative study of taxation system of Ireland and the Czech republic
leden 2006prohlížet
71.ADPAutor: Ing. Ivana Novotná
Konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob
květen 2016prohlížet
72.ADPAutor: Ing. Lukáš Ondřej
Taxing the digital sector
duben 2019prohlížet
73.ADPAutor: Ing. Tereza Panáčková
Možnosti přesunu sídla tuzemské společnosti do vybraných evropských jurisdikcí
květen 2012prohlížet
74.ADPAutor: Ing. Hana Pařilová
Daňové aspekty nakládání s nemovitostmi
duben 2004prohlížet
75.NDPAutor: Bc. Veronika Paseková
Alternativní způsoby financování společností s ohledem na mezinárodní daňové plánování
duben 2013prohlížet
76.ADPAutor: Ing. Marta Paulíková
Srovnání daňové soustavy ČR a SR
duben 2004prohlížet
77.ADPAutor: Ing. Tereza Pavlíčková
Daňové úniky v oblasti zdaňování příjmů umělců
květen 2019prohlížet
78.ADPAutor: Ing. Lucie Pavlosková
Daňové a účetní aspekty mzdové problematiky
duben 2005prohlížet
79.ADPAutor: Ing. Sabina Pecová
Přesuny daňového břemene jako důsledek daňové harmonizace a konkurence v EU
květen 2012prohlížet
80.ADPAutor: Ing. Veronika Petrásková
Ukončení účasti společníka na vybrané společnosti s ručením omezeným
květen 2007prohlížet
81.RDPAutor: Bc. Miroslav Petr
Dopady aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění na vybrané daňové subjekty
květen 2018prohlížet
82.ADPAutor: Ing. Petra Pípalová
Daňové aspekty rozdělování výsledku hospodaření u jednotlivých typů společností
květen 2008prohlížet
83.ADPAutor: Ing. Denisa Pivečková
Mezinárodní zdanění přeshraničních vztahů společností
květen 2008prohlížet
84.ADPAutor: Ing. Petr Polášek
Využívání daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
leden 2012prohlížet
85.ABPAutor: Bc. Adam Popelka
Odlišnosti anglosaského a kontinentálního daňového systému v oblasti zdaňování příjmů
květen 2016prohlížet
86.ADPAutor: Ing. David Prokeš
Daň z finančních transakcí jako možný zdroj příjmu rozpočtu Evropské unie
listopad 2018prohlížet
87.ADPAutor: Ing. Radek Prušvic
Srovnávací studie daňového zatížení fyzických a právnických osob
březen 2006prohlížet
88.ADPAutor: Ing. Tomáš Rauš
Srovnávací studie daňových soustav ČR a Nizozemí
duben 2005prohlížet
89.AZPAutor: Gilles Robert
Harmonization of direct taxation in the EU
květen 2006prohlížet
90.NDisPAutor: Ing. Petr Řezníček
Vliv sazby daně z příjmů na inkaso daně v kontextu vymáhání daní
září 2015prohlížet
91.NDisPAutor: Ing. Lenka Sabelová
Financial Transaction Tax - new own resource of EU budget?
červenec 2018prohlížet
92.ADPAutor: Ing. Veronika Saidi
Dopady převodních cen na základ daně z příjmů korporací
prosinec 2018prohlížet
93.ADPAutor: Ing. Darina Siebenbürgerová
Využívání daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
leden 2011prohlížet
94.ADPAutor: Ing. Milan Stříteský
Možnosti zavedení rovné daně do české daňové soustavy
prosinec 2007prohlížet
95.ABPAutor: Bc. Radek Šarman
Zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v České republice a Spojených státech amerických
květen 2019prohlížet
96.ABPAutor: Ing. Katarina Šefčíková
The comparative study of personal income taxation in the Czech Republic and USA
březen 2006prohlížet
97.ADPAutor: Ing. Katarina Šefčíková
The impact of tax competition and tax havens on international tax planning
duben 2008prohlížet
98.ADPAutor: Ing. Michaela Šimková
Harmonizace daňových systémů zemí EU
červen 2007prohlížet
99.ABPAutor: Bc. Petr Špirk
Komparace zdaňování příjmů v ČR a na Slovensku
duben 2008prohlížet
100.ADPAutor: Ing. Monika Štajnerová
Zahraniční investice v kontextu daňové konkurence a daňové harmonizace
duben 2012prohlížet
101.ADPAutor: Ing. Květa Teislerová
Financování a hospodaření fakultních nemocnic v České republice
prosinec 2016prohlížet
102.ADPAutor: Ing. Soňa Texlová
Využívání daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
leden 2010prohlížet
103.ABPAutor: Bc. Janka Tkáčová
Návrh optimalizace daňového zatížení příjmů studentů České a Slovenské republiky
květen 2016prohlížet
104.ABPAutor: Ing. Marie Tůmová
The comparative study of personal income taxation in the Czech Republic and United Kingdom
duben 2007prohlížet
105.ADPAutor: Ing. Markéta Valová
The comparative study of taxation systems of Ireland and the Czech Republic
leden 2006prohlížet
106.ADPAutor: Ing. Alexandra Vavříková
Systém společného zdanění fúzí obchodních společností v EU
březen 2006prohlížet
107.ADPAutor: Ing. Petra Vavříková
Komparační analýza daňového zatížení poplatníků daní z příjmů v ČR a v SR
květen 2008prohlížet
108.ADisPAutor: Bc. Ing. Jana Vrtalová, Ph.D.
Zdaňování příjmů sportovců a umělců v ČR a EU
říjen 2014prohlížet
109.ABPAutor: Ing. Lenka Vystrčilová
Problematika mezd z daňového hlediska
květen 2004prohlížet
110.ADPAutor: Ing. Lenka Vystrčilová
Srovnávací studie daní z příjmů v České republice a na Slovensku
leden 2007prohlížet
111.ABPAutor: Ing. Hana Zelenková
Společné zdanění manželů a jeho vliv na daňové zatížení poplatníků
duben 2008prohlížet
112.ADPAutor: Ing. Dagmar Zezulová
Srovnávací studie daňové soustavy ČR a Estonska
prosinec 2008prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována