Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Identifikační číslo: 1304
Univerzitní e-mail: danuse.nerudova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav účetnictví a daní (PEF)
Rektorka - Mendelova univerzita v Brně
Vedoucí ústavu - Ústav účetnictví a daní (PEF)
 
Externí oponentka IGA - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Daniel Anarfi, Ph.D., MSc.
Implications of Profit Shifting and "Aggressive" Tax Planning by Multinationals Companies in Ghana
srpen 2018Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Samuel Asare Ayebeng
Widening the Tax Net: A Focus on the Informal Sector in Ghana
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Lukáš Bábíček
Ekonomické aspekty přesunu podnikatelských subjektů do daňových rájů
leden 2014Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Bednářová
Optimalizace daňové povinnosti právnické osoby
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tereza Bělochová
Company dividend policy in the context international tax planning
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Tereza Bělochová
Tax strategies of companies in the context of international tax planning
červenec 2018Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Blažek
The Effect of Agricultural Subsidies on the tax burden of the Czech and Austrian Farmers
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Bošiaková
Využití kyperské off-shore společnosti v mezinárodním daňovém plánování
leden 2009Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jiřina Bušovová
The comparative study of corporate taxation in the Czech Republic and USA
březen 2006Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Cienciala
Transfer pricing strategy as a tool for group tax planing
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Kateřina Častová
Ochranné známky v koncernu jako nástroj mezinárodního daňového plánování
leden 2014Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Čermáková
Daňová harmonizace v Evropské unii a její dopady na Českou republiku
leden 2009Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Čermák
Daňové dopady realizace výzkumných a vývojových aktivit v České republice
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Kateřina Dirhanová
Měření vyvolaných nákladů zdanění ve stavebním sektoru.
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Daňová konkurence v EU a možnosti eliminace jejích negativních dopadů
červenec 2012Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Robert Elefant
EC Parent/Subsidiary Directive as the vehicle stipulating the holidng structure creating
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Viktor Fiala
Analýza transformace finančního výkaznictví z českých účetních standardů na mezinárodní účetní standardy
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zdenka Folvarčíková
Specifika zdaňování příjmů umělců a sportovců
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucie Hájková
Transformace hospodářského výsledku na základ daně akciové společnosti
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Hájková
Transformace hospodářského výsledku na základ daně z příjmů
březen 2006Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Hajná
Zdanění a obchodování kryptoměn
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Petra Hečová
Dopady zakládání společností v zemích označovaných za daňové ráje na veřejný rozpočet ČR
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Oldřich Heža
Zdaňování příjmů sportovců v České republice a USA
leden 2016Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Hlavinková
Využívání holdingových daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
leden 2014Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Hojgrová
Měření daňové incidence u vybraných spotřebních daní
leden 2016Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Ivo Horák
Measurement of the base erosion as a result of tax residency transfer of the large companies in the Czech Republic
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Horníčková
Specifika mezinárodního daňového plánování aplikovaná v offshore centrech
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Hromková
Dopady BEPS na daňové plánování společností v ČR
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Husarová
The comparative study of personal income taxation in the Czech Republic and Spain
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kateřina Chlupová
Aspekty zdaňování neziskových organizací
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Tomáš Jaroš, Ph.D.
Koncepce zdanění příjmů právnických osob v podmínkách ekonomiky České republiky v kontextu aktuální judikatury
srpen 2013Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Simona Jašíková
Účelová manipulace účetních a daňových údajů v anglosaském a kontinentálním systému
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jindřiška Jenerálová
Daň z přidané hodnoty v podnikání fyzických osob
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Štěpánka Kabrdová
Teoretické a praktické aspekty měření vyvolaných nákladů zdanění
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: mgr inż. Martin Kalata, MSc
Daňové úniky a vyhýbaní se daňovým povinnostem v oblasti převodních cen a jejich dopad na veřejné rozpočty ve státech střední Evropy.
červenec 2020Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Slávka Kamanová
Identifikace faktorů ovlivňujících příliv přímých zahraničních investic do České republiky
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vojtěch Kameníček
Využití daňových rájů v mezinárodním daňovém plánování
listopad 2011Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristýna Karlíková
Dopady existence offshore společností na českou ekonomiku
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Kočová
Analýza chyb daňových poplatníků a jejich dopady z hlediska daně z příjmu právnických osob
březen 2006Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Angelina Kopáčková
Měření a možnosti eliminace daňových úniků na DPH
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucia Korduliaková
Daň z finančních transakcí jako možný nový zdroj rozpočtu EU
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Kornelová
Měření vyvolaných nákladů zdanění v sektoru zpracovatelského průmyslu
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vendula Kounková
Zvyšování účinnosti daňové kontroly
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Kovaříková
Vyhodnocení vlivu přímých zahraničních investic na výběr daně z příjmů v České republice
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Krejčí
Účtování dlouhodobého majetku
červen 2006Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Tomáš Krejčí
Zadejte název práce.
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D.
Dopad zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob na rozpočet České republiky
srpen 2016Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Daniel Křenek
Daňové plánování a změny struktur financování v návaznosti na BEPS
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Šárka Křížková
Principy daňových systémů severských zemí v kontextu podmínek ČR
leden 2014Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Markéta Křížová
Dopady výše zdanění na stínovou ekonomiku v ČR
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Bára Kučerková
Optimalizace daňového zatížení profesionálních sportovců
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Karolína Kučerová
Daň z přidané hodnoty v ČR a SR
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Kuchařová
Daňové hledisko přechodu příspěvkové organizace na státní podnik
prosinec 2007Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Kuchařová
Daňové zatížení státního podniku
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: PhDr. Andreas Laux, Ph.D.
Valuation of non-cash contributions in the German start-up balance sheet according to the German Commercial Code, Austrian Commercial Code and International Financial Accounting Standards
říjen 2014Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaroslava Lejsková
Specifika zdaňování příjmů umělců a sportovců
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petr Litavec
Dopady zapojování amerických subjektů do daňových struktur
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Losertová
Dopady zavedení nových nástrojů pro boj s daňovými úniky na existenci daňových rájů
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Lukešová
Komparační analýza majetkových daní v ČR a vybraných státech EU
leden 2009Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hana Maňáková
Hodnocení efektivnost inkasa majetkových daní v České republice
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Marek
Daňové úniky v oblasti přímých daní u podnikatelských subjektů
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Alena Melková
Inventarizace krátkodobého majetku
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Barbora Metelková
Automobil v podnikání
leden 2004Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Metelková
Srovnání daňového zatížení poplatníků - fyzických osob daní z příjmů v letech 2004 - 2006.
leden 2006Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Mikulecká
Daňové aspekty vzniku stálé provozovny ve vybraných zemích Evropské unie.
leden 2011Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Mimochodková
Problematika daně z přidané hodnoty při obchodování se zahraničními subjekty
prosinec 2006Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Mrňová
Srovnávací studie daňových soustav ČR a Rakouska
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Markéta Němcová
Comparative Analysis of the Corporate Income Tax in Selected EU Member States
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Netopilová
Využití daňových rájů v mezinárodním daňovém plánování
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivo Novák
The comparative study of taxation system of Ireland and the Czech republic
leden 2006Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Novotná
Konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Ondřej
Taxing the digital sector
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tereza Panáčková
Možnosti přesunu sídla tuzemské společnosti do vybraných evropských jurisdikcí
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Pařilová
Daňové aspekty nakládání s nemovitostmi
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Veronika Paseková
Alternativní způsoby financování společností s ohledem na mezinárodní daňové plánování
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marta Paulíková
Srovnání daňové soustavy ČR a SR
duben 2004Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tereza Pavlíčková
Daňové úniky v oblasti zdaňování příjmů umělců
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Pavlosková
Daňové a účetní aspekty mzdové problematiky
duben 2005Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Sabina Pecová
Přesuny daňového břemene jako důsledek daňové harmonizace a konkurence v EU
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Petrásková
Ukončení účasti společníka na vybrané společnosti s ručením omezeným
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Miroslav Petr
Dopady aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění na vybrané daňové subjekty
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Pípalová
Daňové aspekty rozdělování výsledku hospodaření u jednotlivých typů společností
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Denisa Pivečková
Mezinárodní zdanění přeshraničních vztahů společností
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Polášek
Využívání daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
leden 2012Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Adam Popelka
Odlišnosti anglosaského a kontinentálního daňového systému v oblasti zdaňování příjmů
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. David Prokeš
Daň z finančních transakcí jako možný zdroj příjmu rozpočtu Evropské unie
listopad 2018Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radek Prušvic
Srovnávací studie daňového zatížení fyzických a právnických osob
březen 2006Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Rauš
Srovnávací studie daňových soustav ČR a Nizozemí
duben 2005Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPAutor: Gilles Robert
Harmonization of direct taxation in the EU
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Petr Řezníček
Vliv sazby daně z příjmů na inkaso daně v kontextu vymáhání daní
září 2015Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Lenka Sabelová
Financial Transaction Tax - new own resource of EU budget?
červenec 2018Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Saidi
Dopady převodních cen na základ daně z příjmů korporací
prosinec 2018Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Darina Siebenbürgerová
Využívání daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
leden 2011Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Milan Stříteský
Možnosti zavedení rovné daně do české daňové soustavy
prosinec 2007Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Radek Šarman
Zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v České republice a Spojených státech amerických
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Katarina Šefčíková
The comparative study of personal income taxation in the Czech Republic and USA
březen 2006Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Katarina Šefčíková
The impact of tax competition and tax havens on international tax planning
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Šimková
Harmonizace daňových systémů zemí EU
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petr Špirk
Komparace zdaňování příjmů v ČR a na Slovensku
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Štajnerová
Zahraniční investice v kontextu daňové konkurence a daňové harmonizace
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Květa Teislerová
Financování a hospodaření fakultních nemocnic v České republice
prosinec 2016Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Soňa Texlová
Využívání daňových struktur v mezinárodním daňovém plánování
leden 2010Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Janka Tkáčová
Návrh optimalizace daňového zatížení příjmů studentů České a Slovenské republiky
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marie Tůmová
The comparative study of personal income taxation in the Czech Republic and United Kingdom
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Markéta Valová
The comparative study of taxation systems of Ireland and the Czech Republic
leden 2006Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alexandra Vavříková
Systém společného zdanění fúzí obchodních společností v EU
březen 2006Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Vavříková
Komparační analýza daňového zatížení poplatníků daní z příjmů v ČR a v SR
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Bc. Ing. Jana Vrtalová, Ph.D.
Zdaňování příjmů sportovců a umělců v ČR a EU
říjen 2014Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lenka Vystrčilová
Problematika mezd z daňového hlediska
květen 2004Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Vystrčilová
Srovnávací studie daní z příjmů v České republice a na Slovensku
leden 2007Zobrazení závěrečné práce
111.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Mandy Witt
Effects of online trading on taxes
říjen 2022Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hana Zelenková
Společné zdanění manželů a jeho vliv na daňové zatížení poplatníků
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
113.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Dagmar Zezulová
Srovnávací studie daňové soustavy ČR a Estonska
prosinec 2008Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována